Studieaanbod KSN

Studierichtingen   Scholen  
Eerste graad
Eerste jaar
1e Leerjaar A   COL - STJ - DBM - IHH - MSI - STM  
1e Leerjaar B   DBM - STM  
Tweede jaar: basisopties
Grieks-Latijn   COL  
Latijn   COL - MSI  
Moderne Wetenschappen   STJ - IHH - MSI  
Mechanica-Elektriciteit   DBM  
Sociale en technische vorming   DBM - STM  
Techniek-wetenschappen   DBM - MSI - STM  
Handel   MSI - STM  
Tweede jaar: Beroepenvelden      
Nijverheid   DBM  
Mode   DBM - STM  
Verzorging-Voeding   DBM  
Kantoor en verkoop   STM  
Tweede graad - derde en vierde jaar
ASO  
Grieks-Latijn   COL  
Latijn   COL  
Grieks   COL  
Economie   STJ - MSI  
Wetenschappen   STJ - IHH - MSI  
Humane wetenschappen   IHH  
TSO  
Mechanische technieken   DBM  
Techniek-wetenschappen   DBM - MSI - STM  
Sociale en technische wetenschappen   DBM - STM  
Handel   MSI - STM  
Handel-talen   MSI  
BSO
Basismechanica   DBM  
Verzorging-Voeding   DBM  
Moderealisatie en -presentatie   STM  
Office & Retail (Kantoor-Verkoop)   STM  
Derde graad - vijfde en zesde jaar  
ASO  
Grieks-Latijn   COL  
Latijn-moderne talen   COL  
Latijn-wetenschappen   COL  
Latijn-wiskunde   COL  
Grieks-wiskunde   COL  
Grieks-wetenschappen   COL  
Economie-moderne talen   STJ - MSI  
Economie-wiskunde   STJ - MSI  
Moderne talen-wetenschappen   STJ  
Moderne talen-wiskunde   IHH  
Wetenschappen-wiskunde   STJ - MSI - IHH  
Humane wetenschappen   IHH  
TSO  
Mechanische vormgevingstechnieken   DBM  
Sociale en technische wetenschappen   DBM - STM  
Techniek-wetenschappen   DBM - MSI - STM  
Boekhouden-informatica   MSI - STM  
Handel   MSI - STM  
Secretariaat-talen   MSI  
BSO  
Verzorging   DBM  
Werktuigmachines   DBM  
Moderealisatie en -verkoop   STM  
Office & Retail (Kantoor-Verkoop)   STM  
7de SPECIALISATIEJAAR  
Computergestuurde werktuigmachines   DBM  
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige   DBM  
Kantooradministratie en gegevensbeheer   STM  
Kinderzorg   DBM