Studieaanbod KSN

Studierichtingen Scholen
Eerste graad
Eerste jaar
1e Leerjaar A COLSTJDBMIHHMSISTM
1e Leerjaar B DBMSTM
Tweede jaar: basisopties
Grieks-Latijn COL
Latijn COLMSI
Moderne Wetenschappen STJ IHHMSI
Mechanica-Elektriciteit DBM
Sociale en technische vorming DBMSTM
Techniek-wetenschappen DBMMSISTM
Handel MSISTM
Tweede jaar: Beroepenvelden
Nijverheid DBM
Mode DBMSTM
Verzorging-Voeding DBM
Kantoor en verkoop STM
Tweede graad – derde en vierde jaar
ASO
Grieks-Latijn COL
Latijn COL
Grieks COL
Economie STJMSI
Wetenschappen STJIHHMSI
Humane wetenschappen IHH
TSO
Mechanische technieken DBM
Techniek-wetenschappen DBMMSISTM
Sociale en technische wetenschappen DBMSTM
Handel MSISTM
Handel-talen MSI
BSO
Basismechanica DBM
Verzorging-Voeding DBM
Moderealisatie en -presentatie STM
Office & Retail (Kantoor-Verkoop) STM
Derde graad – vijfde en zesde jaar
ASO
Grieks-Latijn COL
Latijn-moderne talen COL
Latijn-wetenschappen COL
Latijn-wiskunde COL
Grieks-wiskunde COL
Grieks-wetenschappen COL
Economie-moderne talen STJ MSI
Economie-wiskunde STJ MSI
Moderne talen-wetenschappen STJ
Moderne talen-wiskunde IHH
Wetenschappen-wiskunde STJ MSI IHH
Humane wetenschappen IHH
TSO
Mechanische vormgevingstechnieken DBM
Sociale en technische wetenschappen DBMSTM
Techniek-wetenschappen DBMMSISTM
Boekhouden-informatica MSISTM
Handel MSISTM
Secretariaat-talen MSI
BSO
Verzorging DBM
Werktuigmachines DBM
Moderealisatie en -verkoop STM
Office & Retail (Kantoor-Verkoop) STM
7de SPECIALISATIEJAAR
Computergestuurde werktuigmachines DBM
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige DBM
Kantooradministratie en gegevensbeheer STM
Kinderzorg DBM